ögonkontakt.jpg
_DSC0202.jpg

Ögonkontakt
Eye Contact

Videoutställning och observation utförd tillsammans med kurskamrat.
   
Genom ögonen läser vi ansiktsuttryck och känslor hela tiden. Hur ofta stannar vi kvar med blicken och låter oss titta in i någons ögon oavbrutet under en längre stund? Vad händer om vi ser någon i ögonen under en längre tid utan att bryta blicken? Hur känner vi oss? Likt Marina Abramovics verk "The Artist is Present" möts personer under tystnad. Vi ville ta reda på mer. 
   I observationen får två individer sitta mitt emot varandra under tystad i 5 minuter. Det kan vara personer som känner varandra sedan tidigare eller personer som som aldrig pratat med varandra. Kameran spelar in ansiktsuttrycken och reaktionerna. Efteråt sker en diskussion mellan deltagarna och oss. 
   Under utställningen projicerades 4 videos åt gången. Besökarna var fria att röra sig fritt i rummet mellan bilderna tillsammans med musiken från albumet Valtari av Sigur Rós.   


Video installation and observation in collaboration with classmate. 
     
Through our eyes we constantly read peoples' facial expressions and emotions. How often do we let our gaze linger for more than a couple of seconds? What happens when we let it linger? How do we feel? Like the work "The Artist is Present" by Marina Abramovic people meet in complete silence. We wanted to figure out more.  
    In the observation two individuals are joined at once, sitting in front of each other in complete silence for 5 minutes. The participants might know each other from before and some have never spoken to each other. The camera captures the facial expressions and reactions as time goes. When the 5 minutes are over there is a discussion between the two participants and us. 
    During the exhibition the videos were projected 4 at a time together with music from Valtari by Sigur Rós. .  

_DSC0214.jpg
gullis.jpg